Førstegangsinstallasjon

Trinn 1

Trinn 1

Marker ønsket språk (Norsk)
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker Norge
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Vil du starte automatisk kanalinnstilling.
Marker "OK"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Egen Antenne"
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Søker...

Trinn 6

Trinn 6

Når den digitale kanalsøkingen er ferdig starter søk etter analoge kanaler.

Denne prosessen kan avbrytes med "MENY" knappen.

Trinn 7

For å starte å se TV
Trykk Digital/Analog
eller
Trykk MENY
Marker "DIGITAL"
Trykk OK