Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstillinger”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital Innstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Digital Søking”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Manuell kanalinnstilling”
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Tast inn ønsket kanalfrekvens.
Søket starter automatisk.

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Ferdig
Trykk "Meny" knappen for å avslutte.