Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital Innstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Digital Søking”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker ”Automatisk kanalinnstilling”
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Bekreft med OK at du ønsker å starte automatisk kanalinnstilling

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Egen antenne"
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Automatisk kanalsøk starter

Trinn 9

Trinn 9

Den automatiske kanalinstillingen er ferdig. Trykk OK for å gå videre

Trinn 10

Trinn 10

Tilgjengelige kanaler vises.
Trykk "Meny" knappen for å avslutte.