Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstillinger”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital innstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Teknisk innstilling”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker ”Systeminformasjon”
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Signal meteret åpner seg på den kanalen (frekvensen) som den TV kanalen man stod på da man trykket på Menu.

Det går ikke an å forandre frekvens i dette vinduet, så det er ikke mulig å sjekke om det er andre kanaler tilgjengelige her.