Førstegangsinstallasjon

Trinn 1

Trinn 1

Marker ønsket språk.(Norsk)
Trykk OK

OK knappen er i midten av "rundingen".

Trinn 2

Trinn 2

Marker Norge.
Trykk OK

Norge må velges pga programvare versjon.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Hjemme"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Vil du starte automatisk kanalinnstilling.
Marker "OK" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Egen Antenne".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Kanalsøket starter.

Trinn 7

Trinn 7

Når den digitale kanalsøkingen er ferdig.
Begynner det analoge søket.
Dette kan avbrytes med "OK" knappen.

Trinn 8

Trinn 8

Kanalsortering kun for analoge kanaler.
Trykk "RETURN"

Return knappen finner du nedenfor "rundingen" på venstre side.

Trinn 9

Trinn 9

Hurtigstart? Ja eller Nei.
TV-en trekker mer strøm i "standby", men vil skru seg på raskere.
Marker "Ja" eller "Nei". Trykk "OK".

Trinn 10

Trinn 10

Styring av kompatible HDMI enheter?
Koble til Sony DVD eller lignende og styre alt med en fjernkontroll.
Er kunden i tvil kan dette forandres i menyen senere.
Mer info om dette finnes i kundens bruksanvisning for TV-en.
Marker "Ja" eller "Nei".
Trykk "OK"

Trinn 11

Trinn 11

Ferdig.
Trykk OK.
Du ser nå på NRK 1 om alt gikk bra.