Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu/Home" (blå) for å åpne menyen.

(Bilde av fjernkontrollens øverste del)

Trinn 2

Trinn 2

Trykk venstre piltast for å komme til "Innstillinger" kolonnen

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital Innstilling”
som er nederst i kolonnen.
Trykk OK.
(OK er i midten av "rundingen")

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Teknisk innstilling”.
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker ”Systeminformasjon”.
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Signal meteret åpner seg på den kanalen (frekvensen) som den TV kanalen man stod på da man trykket på Menu.

Det går ikke an å forandre frekvens i dette vinduet, så det er ikke mulig å sjekke om det er andre kanaler tilgjengelige.

Trykk "MENU/Home"
2 ganger for å avslutte.