Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Antenneinstallasjon"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Kanaler Søk"
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Skriv kanalfrekvens talltastene.
Signal meteret vises

Svært god
God
Dårlig

Trinn 7

Trinn 7

Ingen signal

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Ferdig
Trykk Meny