Trinn 1

Trykk ”meny” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Konfigurering"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Programvareversjon står til høyre for "Mottakeroppgr."