Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Førstegangs Installasjon"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Ja"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

TVen går i blått.
Starter med Førstegangsinstallasjon