Trinn 1

Trinn 1

Trykk "i" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil høyre to ganger.
"Kanaloppsett" (Tannhjul ikon) markeres
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital manuell søking”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret åpner seg fra kanalen man stod på.
Skriv kanalfrekvens med talltastene.
Signal meteret vises.

Trykk OK.

Søker...

Trinn 5

Trinn 5

Kanalene listes opp.

Trykk "i" for å avslutte.