Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Alt.”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Fabr.tilbakest."
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Ja"
Trykk OK

Starter førstegangsinstallasjon