Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker " Auto innstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Start”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Søker...

Trinn 6

Trinn 6

Når det digitale søket er ferdig -
Starter det analoge søket.
(Snø i bakgrunnen)

Marker "Avslutt"
Trykk OK