Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Diagnostikk”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Kanal frekvensene listes opp
Marker ønsket kanal
Trykk OK

Programvare: Vises her
Siste versjon se Release notes

Trinn 5

Trinn 5

Sender = Region
Signalstyrke:
Signalkvalitet: