Undertekst for hørselshemmede

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Alt.”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Hørselssv."
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "PÅ"
Trykk OK