Trinn 1

Trinn 1


Trykk ”Menu” for å åpne menyen.
Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

På TX-serien:
Marker "Systemmeny"
Trykk OK
Deretter:

Marker ”Fabrikkinnstilling”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3


Bekreft med OK tasten 3 ganger.

Trinn 4

Trinn 4

Til slutt: "Fabrikkinnstilling OK",
"Apparatet kan slås av".

Du må nå fysisk skru av og på apparatet,
før førstegangsinstallasjon kommer opp.