Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2


Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

TX-serien:
Marker "Systemmeny"
Trykk OK
deretter:

Marker "System oppdatering".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Denne TVen oppdateres i stand-by.
Velg "PÅ" eller "Nå" (TX-serien).

For å avslutte trykk Exit.