Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon) for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Installasjon”
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Automatisk installasjon".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Oppdater kanaler"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK for søk.

Trinn 9

Trinn 9

Søker...

Trinn 10

Trinn 10

Søket er ferdig.
Trykk OK

Trykk Menu (Hus ikon) for å avslutte.