Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu/Home" (blå) for å åpne menyen.

(Bilde av fjernkontrollens øverste del)

Trinn 2

Trinn 2

Trykk venstre piltast for å komme til "Innstillinger" kolonnen

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital Innstilling”
som er nederst i kolonnen.
Trykk OK.
(OK er i midten av "rundingen")

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Digital Søking".
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker ”Automatisk kanalinnstilling”.
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "OK".
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Egen antenne".
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Automatisk kanalsøk starter

Trinn 9

Trinn 9

Den automatiske kanalinnstillingen er ferdig.
 
Trykk "MENU/HOME"
2 ganger for å avslutte.