Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”. 
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Auto innstilling”.
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Start”.
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Søker...

Trinn 6

Trinn 6

Når det digitale søket er ferdig - starter det analoge søket. 
(Snø i bakgrunnen)

Marker "Avslutt".
Trykk OK