Programvareoppdatering

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Programvareoppdat.".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Denne TVen oppdateres i stand-by.
Velg "PÅ"
Trykk OK

Trykk Menu for å avslutte