Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

TX-serien:

Marker "Søkemeny DVB-T". Trykk OK
Marker ”Søking”. Trykk OK

 

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Automatisk kanalsøk". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Kanalliste vil bli slettet.
Trykk OK for kanalsøk eller trykk EXIT for å avbryte.

Trinn 6

Trinn 6

Kanalsøket starter.
Trykk OK etter ferdig kanalsøk for å gå tilbake til TV.