Signalsjekk

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

TX-serien:
Marker "Søkemeny DVB-T"
Trykk OK
Deretter

Marker ”Søking”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Signaltilstand"
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Signal meteret åpner seg på den kanalen (frekvensen) som den TV kanalen man stod på da man trykket Menu.

Ved å bytte kanal på fjernkontrollen (med program opp/ned knappen) kan du se de signalnivået på de kanalene som er stilt inn på apparatet.