Trinn x

Trinn x

Trykk Exit og hold den inne (10-15 sekunder) til meldingen kommer opp på TV-skjermen.
Marker OK
Trykk OK

Gå til punkt 5
Eller via meny

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast ned
Marker "Oppsett".
(Loddrett tekst på vestre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil
("Plug & Play" blir markert)
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Tast PIN kode
Fabrikkoden er 0000.

Trinn 5

Trinn 5

Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker ønsket språk.
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Hjemmebruk"
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Norge"
for riktig programvare.
Trykk OK.

Trinn 10

Trinn 10

Marker Antenne
Trykk OK

For S-kanaler velg "Kabel"
(Kun for de som er koblet til et kabelnett)

Trinn 11

Trinn 11

Velg "Antenne"
Trykk OK
eller
Marker "Kabel" dersom TV brukes i kabelnett hvor signalet er omformet til VHF.

Ikke alle TVene har Satellitt valgene.

Trinn 12

Trinn 12

Marker "Digital"
Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Marker "Digital"
Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 15

Trinn 15

Søker...

Trinn 16

Trinn 16

Velg ønsket nettverk

Trinn 17

Trinn 17

Trykk OK

Trinn 18

Trinn 18

Trykk OK

Trinn 19

Trinn 19

Marker "Auto"
Trykk OK

Trinn 20

Trinn 20

Info
Trykk OK

Trinn 21

Trinn 21

Trinn 22

Trinn 22

Trykk OK
Ferdig