Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned.
Marker "Kanal".
(Loddrett tekst på venstre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Trinn 4

Trinn 4

Trykk pil ned.
Marker "Manuell lagring"
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 5

Trinn 5

Viktig!
Marker "Digital kanal".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Kanal"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Tast inn ønsket kanalfrekvens.
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Søker...

Trinn 10

Trinn 10

Lagrer
Trykk OK