Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned.
Marker "Kanal".
(Loddrett tekst på venstre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Trinn 4

Trinn 4

Trykk pil ned.
Marker "Autolagring". Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 5

Trinn 5

Pass på at du har "Antenne" og "Digital" valgt.
Marker "Søk".
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Marker ønsket region.

Trinn 8

Trinn 8

Fullført!
Trykk OK