Meny

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned
Marker "Kanal"
(Loddrett tekst på venstre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Trinn 4

Trinn 4

Trykk pil ned
Marker "Autolagring".
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Antenne"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Digital"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Digital"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Søker...

Trinn 11

Trinn 11

Marker ønsket region
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Fullført
Trykk OK