Programvareoppdatering og versjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast opp og
marker "Kundesupport".
(Loddrett tekst på vestre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil
"Egendiagnose" markeres.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk pil ned
Marker "Programvareoppgradering"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Programvareversjon står øverst.

For oppgradering:
Marker "Via kanal"
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Søker etter...

Trinn 7

Trinn 7

Dersom det ikke er ny programvare tilgjengelig vises dette bildet.