Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Søk kanal"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Air"
Trykk OK

Velg "Air" når egen antenne brukes.

Velg "Kabel" når signalet er omformet til VHF i fellesantenneanlegg.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Digital"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Søk ferdig
Trykk Exit

Ikke trykk ok, da starter søket på nytt