Signalsjekk

Trinn 1

Trykk Meny for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Valg"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Diagnose"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret åpner seg fra kanalen man stod på.

Trykk Exit for å avslutte.