Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"

Trinn 3

Trinn 3

Påse at "Land" er "Norge" og "Tuner-modus":
Velg "Antenne" når egen antenne brukes.
Velg "Kabel" når signalet er omformet til VHF i fellesantenneanlegg.

Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Enkel RF-søk"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Åpner seg på den frekvensen man er på.

Bruk venstre/høyre pil for å velge kanalfrekvens.

Signalstyrke og kvalitet vises

Trykk OK for søk

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Ferdig

Trinn 9

Trinn 9

Her er det dårlig signal.