Førstegangsinstallasjon

Trinn 1

Trinn 1

Marker "Norsk"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Land - Velg "Norge"

Aktiv antenne - settes til "På" ved bruk av forsterker eller aktiv antenne som trenger 5 volt.

Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Ja”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Søker...

Trinn 5

Trinn 5

Når analog skanning starter
Trykk Menu

Marker "Ja"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker region
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Rediger kanaliste
Trykk Menu for å avslutte