IDTV

IDTV

IDTV

CAM er på venstre side. Sett bakfra.

Bak-panel

Bak-panel

Bak-panel underside

Bak-panel underside

Toppknapper

Toppknapper

Disse knappene er på toppen av TVen.