Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Automatisk Søk"
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Digital" eller "Digital antenne"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker ”Ja”
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Marker region
Trykk OK