Fabrikkinnstilling

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Førstegangs Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Ja"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

TVen går i svart.
Starter nå Førstegansinstallasjon