Trinn 1

Trykk "i" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Kildeoppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Digital manuell søking”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret åpner seg fra kanalen man stod på.
Skriv kanalfrekvens med talltastene.
Signal meteret vises

Trinn 5

Trinn 5

Søker...

Trinn 6

Trinn 6

Kanalene listes opp

Trykk "i" for å avslutte.