Kanalsøk

Trinn 1

Trykk "i" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Kildeoppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker " Automatisk Kanalsøk” 
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

"Land" = Velg ”Norge”
"Skanningtype" = Velg DTV
(Kun digitalt søk)
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Dersom IDTVen allerede har kanaler inne:
Trykk "Ja", knapp med grønn strek

Trinn 6

Trinn 6

Søker først VHF (både D og K frekvenser)

Trinn 7

Trinn 7

Søker og viser antall funnet

Trinn 8

Trinn 8

Ferdig
Trykk "i" for å avslutte