Trinn 1

Trykk "i" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Kildeoppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Signalinformasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret åpner seg fra kanalen man stod på.

Trykk "i" for å avslutte.