Trinn 1

Trykk ”i” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innstillinger"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Tekstingmodus"

Velg mellom:
"Grunn" (normal)
"Hørevansker" (undertekst for hørselshemmede)
"Av" (undertekst av)

Trykk "i" for å avslutte