Trinn 1


Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”OPPSETT”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Første gangs installasjon"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

OSD språk: Velg ”Norsk” 

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Auto-søk"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Velg Region
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK