Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”KANAL”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Auto søk"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Land: marker ”Norge”

Trinn 5

Trinn 5

Tune type: Velg "DTV"

Trinn 6

Trinn 6

Digital Type: Velg "DVB-T"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Velg Region
Trykk OK