Trinn 1


Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”KANAL”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Signalinformasjon"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Åpner seg på den frekvensen som var i bruk.