Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "OPPSETT"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Hørevansker"
Trykk OK

Velg mellom "Av" og "På"