Kanalsøk manuelt

Trinn 1


Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Man. Innstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Velg "DTV" (Blå markør)

Trinn 5

Trinn 5

Skriv kanalfrekvens med talltastene
eller bruk side piltastene.

Trykk OK
Signal meteret vises

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Oppdatere"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søkeresultat vises

Marker "Avslutt"
Trykk OK