Trinn 1

Trykk ”Home” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk rød knapp på fjernkontrollen
(Kundestøtte)

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Signaltest”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Kanal frekvensene listes opp

Programvare: Vises her
Siste versjon se Programvare

Trinn 5

Trinn 5

Marker ønsket kanal
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Sender = Region
Signalstyrke:
Signalkvalitet: