Programvareoppdatering og versjon

Trinn 1

Trykk Home på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk rød knapp på fjernkontrollen
(Kundestøtte)

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Programvareoppdat.".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Denne TVen oppdateres i stand-by.
Velg "PÅ"
Trykk OK

Versjonsnummeret står med grå skrift.

Trinn 5

Trinn 5

Ferdig
Marker "Avslutt"
Trykk OK