Trinn 1

Trykk ”Home” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Alt.”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Hjelp til funksjonshemmede"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Hørselssv."
Velg "PÅ" eller "Av"
Trykk OK