IDTV

IDTV

CAM er på høyre side. Sett bakfra.

Bak-panel

Bak-panel

Merk: Denne TVen mangler et plastdeksel.

Side-panel

Side-panel