Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Bruk både ned og side piltast

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Alt.”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk høyre piltast
Marker "Fabr.tilbakest."
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Ja"
Trykk OK

TV går i svart

Starter deretter førstegangsinstallasjon