Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Bruk både ned og side piltast

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3


Marker "Oppsett" (øverst til venstre)

Trinn 4

Trinn 4

Trykk høyre piltast
Marker ”Man. Innstilling”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Velg "DTV" (Blå markør)
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Bruk side piltastene
Signalmeteret vises etter noen sekunder

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Oppdatere"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Avslutt"
Trykk OK