Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2


Bruk både ned og side piltast

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kundestøtte”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk høyre piltast
Marker ”Signaltest”
Trykk OK.

Trinn 5


Kanal frekvensene listes opp

Trinn 6

Trinn 6

Marker ønsket kanalfrekvens
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Sender = Region
Signalstyrke:
Signalkvalitet:

Trykk OK for å gå tilbake
eller
Marker "Avslutt"
Trykk OK