Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Bruk både ned og side piltast

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kundestøtte”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Programvareoppdat.".
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Denne TVen oppdateres i stand-by.
Velg "PÅ"
Trykk OK

Programvare versjon:
Se gjeldende versjon
Se release notes for siste versjon

Trykk Menu for å avslutte

Trinn 6

Trinn 6


Manuelt søke etter programvare.
Ikke nødvendig da TVen vil oppdatere seg i standby dersom programvare er tilgjengelig.

Trinn 7

Trinn 7


Søker etter programvare

Trinn 8

Trinn 8

Ingen programvare funnet